Jump to content

Hällvett – praktisk information

Informationen gäller de hällristningar som är iordningställda för besökare. Om du vill besöka någon annan av världsarvets 600 hällar så finns information längst ner på sidan.

När är hällristningarna öppna?

De hällristningar som är iordningsställda för besökare tillgängliga dygnet runt, året runt.

Parkering

Alla besöksmål har gratis parkering. Nattparkering är inte tillåtet vid besöksmålen, vilka regler som gäller finns skyltat vid parkeringsplatserna.

Är det någon entréavgift?

Det kostar inget att besöka världsarvets hällristningar.

Är hällristningarna tillgängliga vintertid?

Hällristningarna kan vara täckta med snö, beroende på hur mild vintern är. Många av hällristningarna finns på berg som det rinner vatten över och de kan därför vara täckta av is. Dessutom kan hällar vara täckta med skyddsmaterial under vintern för att bevara dem. Klicka här för att hitta information om det finns täckta hällar i världsarvet just nu.

Tänk också på att kyla, regn och snö kan öka risken för halka där stigarna passerar över berg, i trappor, på plattformar och spänger.

Tips för att se omålade ristningar

Ungefär hälften av de hällristningar som är tillgängliggjorda för besökare är inte ifyllda med färg och kan därför vara svåra att se. Bäst chans att se omålade bilder finns om du besöker ristningen när det regnat och berget är blött. Ett annat tips är att besöka hällristningarna på morgonen eller eftermiddagen när solljuset kommer från sidan, skuggorna som uppstår i ristningarnas fördjupningar gör att bilderna framträder tydligare. När på dagen detta inträffar beror på hur hällen ligger i landskapet. Det går också att ge sig ut på kvällen eller natten och lysa på dem från sidan med en ficklampa för att få samma effekt.

Läs mer om varför en del ristningar är ifyllda med färg här.

Gå inte på hällristningarna!

Många hällristningar är skadade av vittring och bergytan är känslig. Därför är det inte tillåtet att gå på hällarna. Vi vill att även kommande generationer ska kunna uppleva världsarvets hällristningar!

Fotografering

Fotografera gärna! Men gör det från plattformarna framför hällarna. Vid de hällar där det inte finns någon plattform (några av hällarna på Aspeberget), stå på markytan och inte på berget för att undvika att slita på berget. Glöm inte att tagga dina bilder med #tanumworldheritage på sociala medier.

Använd stigarna och stäng grindar

De flest besöksområden ligger på privat mark, använd därför de anlagda stigarna. På Aspeberget och vid Fossum går det ofta tamdjur under sommaren, tänk på att stänga grindar efter er!

Dokumentation kräver tillstånd

All form av dokumentation som innebär att hällen måste rengöras, sopas eller på annat sätt bearbetas, till exempel vid frottage, är tillståndspliktig. Det är heller inte tillåtet att gå på ristningarna i samband med fotografering. Ansökan om tillstånd görs till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Besöka hällar som inte är tillgängliggjorda för besökare

Om du vill besöka någon av Tanums världsarvs hällristningar som inte är iordningställda för besökare, tänk på att:

  • Allemansrätten gäller inte inom hemfridszonen till ett bostads- eller fritidshus. För att se på ristningar som ligger inom detta område måste du be om lov av den som bor i huset. Även när ristningarna ligger nära en tomt är det lämpligt att innan besöket prata med den som nyttjar huset.
  • Många ristningar ligger i jordbruksmark – gå inte in till djur om du känner dig osäker och tänk på att det är förbjudet att gå på åkrar med växande gröda.
  • Det är inte tillåtet att gräva fram eller rengöra hällar utan tillstånd från länsstyrelsen.
Hällristningar täckta med ett tunt lager snö.
Hällristning på Aspeberget i vinterskrud. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.