Jump to content

Vilka hällar går att se?

För att skydda världsarvets hällristningar täcker vi hällarna under vissa delar av året och hällristningarna går då alltså inte att se. Övertäckningen sker framför allt under vintern och gör att berget blir fritt från växtlighet och hällarna drabbas inte lika mycket av frostsprängning.

Läs mer om varför hällristningarna täcks över här.

Områden där det finns övertäckta hällar

Aspeberget – Den stora hällen täckt för vinter. De sex mindre hällristningarna längs stigen på Aspeberget går fortfarande att se.

Områden där alla ristningar är tillgängliga

Vitlycke

Litsleby

Fossum

Vandring i världsarv

Snö och is

Hällristningarna kan vintertid vara täckta med snö och is.

Hällarnas öppettider

De hällristningar som är iordningsställda för besökare är tillgängliga dygnet runt, året runt. Observera att nattparkering är förbjudet på vissa av besöksmålen.

Kvinna drar gummiduk över hällristningshäll.
Övertäckning av den stora hällen på Aspeberget. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.