Jump to content

Bebyggelseutveckling i världsarvet

Syftet med denna studie är att kartlägga hur bebyggelsen har utvecklats inom Världsarvet för att visa under vilka perioder det har tillkommit byggnader och i vilka lägen i landskapet. Studien utfördes av Tanums kommun.

Analysen är gjord utifrån tre typer av data: bygglov, nybyggnadsår och ortofoton (flygbilder där alla objekt ses rakt uppifrån). Antingen kan byggnader fått ett årtal inlagt i bygglovsystemet eller så har de fått ett nybyggnadsår i Lantmäteriets byggnadsregister. Den tredje analysmetoden är visuell analys av de ortofoton som finns tillgängliga. De ortofoton som har använts är från åren: 1956, 1970, 2006, 2009, 2012, 2016, 2018 och 2020.

Det finns ca 200 byggnader från perioden 1970–2006 där det inte finns någon information om när de tillkom. Dessa har fått en egen kategori.

I lagret finns information om vilken analysmetod som har använts (Bygglov, Lantmäteriet eller Ortofoto) för objekten, samt om det finns någon tillbyggnad registrerad och var denna finns registrerad.

GIS-karta som visar bebyggelseutvecklingen i Tanums världsarv.

Svartvitt flygfoto av småstad med villor, ett hyreshus och en skolbyggnad.
Tanumshede 1964. Foto: G. AB Flygtrafik Bengtsfors. Källa: Bohusläns museum.