Jump to content

Hällristningarna på Aspeberget

Aspeberget är det område i Tanums världsarv där det går att besöka flest hällristningshällar. Längs en knappt kilometerlång stig finns sju hällar. Den första hällen längs stigen är också den största med runt 250 bilder. Hällen domineras av djupt inknackade avbildningar av tjurar, människor och skepp. Berget är svårt skadat av vittring och det kanske är tack vare bildernas stora djup som de än idag finns kvar för oss att se, 3 000 år senare.

Rödmålade hällristningar med ett stort skepp i förgrunden.
Skepp, tjurar och andra djur på en största av Aspebergets hällar. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.

Stigen leder därefter vidare till ytterligare sex hällar, både mindre och större. Bilderna på två av hällarna är ifyllda med röd färg, medan fyra inte är målade. För att ändå kunna förstå hur bilderna ser ut finns det skyltar med olika former av visualiseringar vid hällarna. Passa på att besöka de omålade ristningarna på eftermiddagen då bilderna syns tydligare när solljuset gör skuggor i ristningarnas fördjupningar. Samtliga hällar har informationsskyltar och stigen är försedd med trappor för ökad tillgänglighet. Under sommaren går det kor på området, glöm inte att stänga grindarna efter er!

På Aspeberget finns också ett gravfält med låga högar från järnåldern.

Hitta till Aspeberget

Parkeringen ligger vid väg 914, 700 meter söder om Vitlycke museum. Tillgänglighetsanpassad parkering finns, varifrån man kan ta sig med rullstol till den första hällen.

Aspebergets hällristningsområde på Google Maps.

Hällristningshäll med människor, skepp och djur belyst nedifrån, himlen är täckt av stjärnor.
Att besöka hällristningarna på natten är en häftig upplevelse. Bilden föreställer den stora hällen på Aspeberget, med Vintergatan i bakgrunden. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.