Jump to content

Rastplats Världsarv Tanum

Rastplatsen Världsarv Tanum är en rastplats för bilister och en utställning och utsiktsplats över världsarvsområdet. I utställningen finns korta sammanfattningar av de fyra huvudsakliga besöksmålen i världsarvsområdet – Vitlycke, Fossum, Aspeberget och Litsleby. Den berättar också om landskapets historia i relation till hällristningarna, om resenärer då och nu, och inte minst om den globala tanken med världsarven.

Förutom sådant som du vanligen hittar på en rastplats som möjlighet att äta medhavd matsäck och toaletter finns här också ramp som leder ut till en utsiktsplats där du ser stora delar av världsarvsområdet. Från parkeringen leder en stig till en mindre hällristningshäll och några andra kulturhistoriska lämningar. Stigen är 1 kilometer lång, tur och retur.

Hitta till rastplatsen Världsarv Tanum

Rastplatsen ligger vid E6:an, 3,5 kilometer söder om Tanumsmotet, avfart 105.

Rastplats Världsarv Tanum på Google Maps.

Avlångt rum med glasväggar på ena sidan och den böljande, röda utställningen på andra.
Utställningen handlar om hur man rest under årtusendena i området, hur landskapet har förändrats över tid och tanken med världsarvskonventionen. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.