Jump to content

Vitlycke museum

Vitlycke museum är besökscentret för hällristningarna vid Vitlycke och världsarvet. I museet finns en utställning om Tanumsområdet på bronsåldern, hällristningarnas europeiska koppling och hur vi kan veta det vi vet om ristningarna. På området finns Bronsåldersgården, en rekonstruerad boplats i skala 1:1.

Byggnad med grånad ekpanel och stora fönster, framför huset sitter människor på bänkar.
Entrén till Vitlycke museum. Foto: Ian Schemper.

Vill du lära dig mer om hällristningarna och världsarvet erbjuder museet en lång rad olika guidningar och skolprogram. Under sommaren arrangeras dagliga guidningar vid Vitlyckehällen och i Bronsåldersgården genomförs olika aktiviteter för barn och vuxna. Museet har en museibutik och ett café.

Utöver den publika verksamheten utför museet fornvård samt målar hällristningar i och utanför världsarvet på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Museet har ett arkiv och ett bibliotek med inriktning mot bronsålder och hällristningar. Tillsammans med Tanums kommun driver museet Världsarvsförskolan. Vitlycke museum är en del av Förvaltningen för kulturutveckling inom Västra Götalandsregionen.

300 meter från museet ligger den mest kända och välbesökta hällristningen i världsarvet – Vitlyckehällen.

För öppettider, entrépriser och mer information: besök museets webbplats.

Hitta till Vitlycke museum

Museet ligger 2 kilometer söder om Tanumshede längs väg 914.

Vitlycke museum på Google Maps.

Bårformat rum med hyllor längs väggarna. Hällristningsskepp hänger från taket.
Museibutiken och receptionen. Foto: Ian Schemper.