Jump to content

Hällristningarna vid Vitlycke

200 meter från Vitlycke museum ligger Tanums världsarvs mest kända och välbesökta hällristning – Vitlyckehällen. På den över 20 meter långa hällen finns över 500 bilder inknackade. Här finns nästan hundra skepp, det längsta över 3 meter långt. Hällen innehåller även 87 människofigurer, däribland den kanske mest berömda hällristningen av alla – Brudparet. Bilderna är gjorda under en lång tidsperiod under brons- och järnåldern, kanske så lång som 1 000 år.

Långbenta människofigurer med vapen i händerna och sköldar istället för kroppar.
På den högra delen av Vitlyckehällen finns tre krigare med yxor, sköldar och svärd. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.

Utöver Vitlyckehällen finns fyra mindre hällar längs en 400 meter lång stig. På berget ovanför ristningarna finns två stora gravrösen från äldre bronsåldern. Stigen dit från Vitlyckehällen är 1 kilometer lång, tur och retur.

Alla ristningar är ifyllda med färg och har informationsskyltar. Stigarna är försedda med trappor för bättre tillgänglighet.

Vitlycke museum är öppet under sommarhalvåret och erbjuder guidade turer till ristningarna, skolprogram, olika sommaraktiviteter och mycket annat. I museet finns en utställning om bronsåldern och hällristningarna samt en rekonstruerad boplats i skala 1:1.

Länk till Vitlycke museum.

Hitta hit

Vitlyckehällen ligger 2 kilometer söder om Tanumshede längs väg 914 mot Kville. Parkeringen ligger vid Vitlycke museum. Från parkeringen leder en 300 meter lång grusväg fram till Vitlyckehällen.

Hällristningarna vid Vitlycke på Google Maps.

Soluppgång över molnfylld dalgång.
Soluppgång över Tanumsslätten med gravrösena vid Vitlycke i förgrunden. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.