Jump to content

Besökssiffror i Tanums världsarv

På många håll runt om i världen utgör massturism ett stort hot mot många världsarv. Ett högt besökstryck kan innebära slitage och även medföra, i extremfall, att världsarvets värden hotas av exploatering i form av till exempel hotell. Att besöksflödet är på en hållbar nivå är därför en viktig bevarandefråga.

Hällristningarna i Tanum har sedan 1950-talet varit ett besöksmål som lockat många människor till området. 1976 startades verksamheten vid Hällristningsinstitutet som ligger på samma plats som nuvarande Vitlycke museum. 1979 övertog Bohusläns museum ansvaret för den publika verksamheten på muséet och från och med 1980 finns det uppgifter om antal besökare. 1983 ändrades namnet till Hällristningsmuseet.

Vitlycke museum stod färdigt 1998. Under de första åren 1998–2004 var inträdet avgiftsbelagt och exakta besökssiffror finns i form av betalade entréavgifter. Västra Götalandsregionen tog 2005 över driften och museet blev därmed avgiftsfritt. 2000 installerades en besöksräknare i entrédörren till museet som räknar antal passager.

Besökare på Vitlycke museum och dess föregångare Hällristningsinstitutet/Hällristningsmuseet 1980-2022.

2012–2015 fanns det en besöksräknare som registrerade passager längs stigen som går från parkeringen och museet till Vitlyckehällen.

I början av 2022 placerades besöksräknare ut vid de fyra stora hällristningsbesöksmålen i världsarvet. Vitlycke besökare 53 245, Aspeberget 17 535, Litsleby 14 560 och Fossum 8 414 besökare. Sammanlagt räknades 93 754 besökare under 2022.

Besökare per dag vid besöksmålen i Tanums världsarv 2022. Räknarna installerades under februari 2022.