Jump to content

Markanvändningsanalys

Det öppna kulturlandskapet präglat av tusentals år av jordbruk är en viktig del i världsarvsutnämningen. Markanvändningsanalysen gör det möjligt att följa hur landskapet förändras och används över tid och visar hur fördelningen mellan åker, betesmark och skog fördelat sig under perioden från 1930 till idag. I analysen användes de ekonomiska kartorna från 1930- och 1970-talet samt jordbruksblock för 2020.

Genom bildklassificeringsanalyser på de gamla ekonomiska kartorna (rasterbilder) skapades ytor för jordbruksmark. Färgerna för åkermark är tydligt kontrasterade i båda kartorna och ger ett överensstämmande resultat. Betesmarker är svårare att fastställa eftersom färgkontrasten mot bakgrunden inte är lika hög. Betesmark finns därför bara för 1970-talet.

Markanvändningen för 2020 kommer från Jordbruksverkets blockdatabas som innehåller uppgifter om maximalt stödberättigande jordbruksmark, som alltså antigen kan vara åkermark eller betesmark, enligt EU:s definitioner.

Andelen åker- och framför allt betesmark har minskat sedan 1930- och 1970-tal, därför har jordbruksblocken för 2020 lagts över ytorna från de ekonomiska kartorna.

Kartbild som visar Tanums världsarv.
Visualisering av förändringar i markanvändning från 1930-talet till 1970-talet. Kartan visar åkermark från 1970-talets ekonomiska karta. Ytorna ligger över motsvarande kategori från 1930-talets ekonomiska karta (grå ytor). Den totala ytan åkermark har minskat omkring 12% från 1930- till 1970-talet.
Kartbild som visar Tanums världsarv.
Visualisering av förändringar i markanvändning från 1970-talet till 2020. Kartan visar jordbruksblock för 2020, av ägoslag åkermark. Ytorna ligger över motsvarande kategori från 1970-talets ekonomiska karta (gröna ytor). Den totala ytan åkermark har minskat omkring 11% från 1930-talet till 2020.
Kartbild som visar Tanums världsarv.
Visualisering av förändringar i markanvändning från 1930-talet till 2020. Kartan visar jordbruksblock för 2020 med ägoslag åkermark. Ytorna ligger över motsvarande kategori från 1930-talets ekonomiska karta (grå ytor). Den totala ytan åkermark har minskat omkring 16% från 1930-talet till 2020.
Kartbild som visar Tanums världsarv.
Visualisering av förändringar i markanvändning från 1970-talet till 2020. Kartan visar jordbruksblock för 2020, av ägoslag betesmark och öppen mark. Ytorna ligger över motsvarande kategori från 1970-talets ekonomiska karta (gröna ytor). Betesmark har minskat med omkring 80% från 1970talet till 2020.
Kartbild som visar Tanums världsarv.
Visualisering av förändringar i markanvändnimng från 1970-talet till 2020. Kartan visar jordbruksblock för 2020 med ägoslag åker-, betes- och öppen mark. Ytorna ligger över motsvarande kategori från 1970-talets ekonomiska karta (gröna ytor). Den totala ytan jordbruksmark har minskat omkring 27% från 1970-talet till 2020. Åkermarker har minskat med 11% och betesmark med omkring 80%.