Jump to content

Skandinavisk hällristningskonferens 2024

Vitlycke Museum, Tanum, 25-26 september 2024.

Konferensen arrangeras inom nätverket för visualisering, förmedling och förvaltning av bergkonst. I planeringskommittén finns representanter för Länsstyrelsen i Västra Götaland, Riksantikvarieämbetet, Riksantikvaren, Bornholms museum, Alta museum och Vitlycke museum. Konferensen finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Riksantikvaren.

Teman för konferensen är publikanpassning av hällristningar och nya sätt för förmedling av bergkonst. Detaljerat program kommer efter sommaren. Välkomna till Tanum!

Hjortristning på hällristningsfältet Balken.

Preliminärt program

Tisdag 24/9

21:00-22:00 Valfritt: Pre-tour early birds: Besöka nyinstallerad gobo och snedbelysning.


Onsdag 25/9

08:30-09:30 Valfritt: Pre-tour early birds: Vandring i världsarvet med guide.

09:30-09:50 Fika/kaffe Vitlycke museum.

09:50-10:00 Välkommen till Tanums världsarv.

10:00-13:15 Tema: Publikanpassning – Erfarenheter och utmaningar.

13:15-14:00 Lunch på Vitlycke museum.

14:00-17:00 Tema: Nya sätt för förmedling av bergkonst.

17:00-17:30 Nätverket och nästa års konferens. Avslutning.

19:00 Middag på Tanumshede Gestgifveri.


Torsdag 26/9

09:00-14:00 Exkursion med buss till hällristningslokaler i Tanums världsarv (avresa från Tanumshede Gestgifveri). Lunch i fält.

14:00 Tillbaka vid Tanumshede Gestgifveri.


Praktisk information

Länk til anmälningsformulär: https://forms.gle/JczGoEUTfeWqSkMc9

Sista anmälningsdag: 15 augusti 2024

Konferensen är avgiftsfri. Lunch och middag 25/9 och lunch 26/9 ingår. Deltagarna betalar själva för boende och resor.

På Tanums Gestgifveri finns ett begränsat antal reserverade rum. Boka innan 15 augusti med referensen “Bergkunst”.

Info om gästgiveriet: https://hoteltanum.se/ Epost: info@hoteltanum.se eller telefon +46 525 290 10. 

Pris enkelrum: 1445 SEK

Pris dubbelrum: 1980 SEK

Frågor mailas till hans.lundenmark@vgregion.se eller evelyn.johnsen@altamuseum.no


Deltagere fra den norske regionalforvaltningen/Sametinget kan søke Riksantikvaren om støtte til reise og opphold. Søknadsfrist: 21. Juni 2024.

Hällristningsfältet Aspeberget.