Jump to content

Tillgänglighet

Västra Götalandsregionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur tanumworldheritage.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tanumworldheritage.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Alternativ text saknas för video-spelarens kontroller.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Alternativ text saknas för video-spelarens kontroller.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Alternativ text saknas för video-spelarens kontroller.

Hur vi testat webbplatsen

En extern analys av tanumworldheritage.se har gjorts.

Senaste bedömningen gjordes den 22 mars 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 juni 2023.