Jump to content

Hällrist­ningarna vid Fossum

Fossum är ett besöksområde som ligger i Tanums världsarvs nordöstra hörn. I området finns två stora och två mindre hällristningar att besöka. Den första hällen är en kompakt ristning med många bilder inhuggna på en liten yta. Bilderna på hällen är mycket lika varandra i stil och utförande; alla båtar ser likadana ut och människorna verkar alla vara stöpta i samma form. De karaktäristiska yxorna som många av personerna lyfter finns både från början och slutet av bronsåldern men skeppens utformning skvallrar om att bilderna är inhuggna under slutet av den period då ristningar gjordes i Tanum.

Hällristningen sedd i fågelperspektiv. Den gula graniten ramas in av grönt gräs.
Fossumhällen från ovan. När du går från parkeringen är detta den första hällen du kommer till. Foto: Hans Lundenmark & Lars Strid, Vitlycke museum.

Från Fossumhällen leder en 200 meter lång stig till den häll som kallas Balken, längs vägen finns två mindre ristningar. Bilderna på Balken är inte ifyllda med färg, så ett besök på eftermiddagen då solen står lägre på himlen kan göra det lättare att se motiven. De sneda solstrålarna gör att det kastas skuggor i ristningarna och bilderna framträder vackert på berget.

Balkens mest kända motiv är den så kallade Solhästen. Ristningen består av en häst med en stor rund skiva fäst vid manen. Som namnet antyder är den vanligaste tolkningen att det är en bild som visar hur en häst drar solen över himlavalvet. På hällen finns också bilder av skepp, människor, träd och andra djur.

Hitta till Fossum

Parkeringen ligger vid väg 163, 1,5 kilometer sydöst om Underslös museum. Från parkeringen behöver man korsa vägen för att komma till hällristningarna, följ den iordningställda stigen. Samtliga hällar har informationsskyltar och stigen är försedd med trappor för ökad tillgänglighet.

Fossum på Google Maps.

Hällristning som föreställer en häst, i manen sitter en cirkelrund skiva och svansen avslutas med tre flikar.
Den så kallade Solhästen fotograferad på natten. Ristningen är belyst från sidan för att framkalla djupet i ristningen. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.