Jump to content

Vandring i världsarv

Mitt i Tanums världsarv ligger vandringsleden ”Vandring i världsarv”. Leden är 6 kilometer lång och passerar tre viktiga hällristningsområden: Lövåsen, Gerum och Sotetorp. De flesta hällristningarna längs leden är inte ifyllda med färg och bilderna kan ibland vara svåra att se.  Vid ristningarna finns informationsskyltar som berättar om platserna och tolkningen av bilderna.

Person belyser ett hällristningsskepp med en spegel.
Hällristningar kan släpljusbelysas på dagen med hjälp av en spegel. Hällristningen finns på Sotetorp längs vandringsleden Vandring i Världsarv. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.

Lövåsen ligger närmast parkeringen, dit är det bara 350 meter att gå. Längs en 20 meter lång häll finns flera ytor med inhuggna bilder, den största nås via en brant trappa.

Gerumhällen är den största hällen längs vandringen och är en av de platser med hällristningar som ligger lägst i landskapet inom världsarvsområdet. När bilderna knackades in låg hällen precis vid havsstranden.

Vid Sotetorp finns ett stort antal mindre hällar med bilder längs en 150 meter lång bergssluttning. Området är mest känt för sina bilder av människor som gör volter över skepp.

Vandringen leder dig även förbi andra kulturhistoriska sevärdheter som fägator, en väderkvarnsruin och torplämningar. Längs stigen finns det tre rastställen och en utsiktspunkt med magnifik utsikt över Tanumsslätten och de centrala delarna av världsarvsområdet. Från parkeringen visar röda stolpar vägen. Rundan kan delas upp i en nordlig och en sydlig del, vardera 3 kilometer. Stigen är i sin södra del bitvis kuperad.

Vandring i världsarv drivs av en markägarförening med samma namn. Mer information finns Vandring i världsarvs webbplats.

Hitta till Vandring i Världsarv

Parkeringsplatsen ligger 4 km från Vitlycke museum. Följ väg 914 söderut i 3 kilometer och tag vänster vid skylten ”Hällristningar 1”. Parkeringen ligger på höger sida efter 1 kilometer.

Vandring världsarv på Google Maps.

Drönarbild. Sex personer står vid en oval berghäll, deras långa skuggor stäcker sig över hällen.
På Gerumhällen finns mer än 200 hällristningar, bland annat 65 skepp och den mycket märkliga figuren som kallas ”Slänggungan”. Photo: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.