Jump to content

Hällristningarna vid Litsleby

Litsleby är mest känd för den ristning som kallas Spjutguden. Han mäter 230 cm från topp till tå och är den största hällristningsmänniskan i Skandinavien. Bilden är en av de sista som knackats in på hällen och den är gjord ovanpå andra ristningar. Precis som de andra stora hällarna i världsarvet har Litslebyhällen ristats under en lång tidsperiod. Det som skiljer ut Litsleby är att en stor del av bilderna gjorts under början av järnåldern. Hällristningsskepp från järnåldern känns igen på att de ser likadana ut i båda ändar. Även det stora antalet hästar på hällen kan antas vara ristade under järnåldern.

Grå bergshäll täckt med röda ristningar, tallskog i bakgrunden.
Den största hällen vid Litsleby. Den över två meter långa människofiguren Spjutguden dominerar ristningen. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.

Följ stigen i slutet på rampen för att komma till en betydligt mindre, men lika intressant ristning. På en nästan plan häll finns en strid mellan krigare till häst avbildad. Dessa ryttare är beväpnade med spjut och rektangulära sköldar, vilket berättar att även denna häll har gjorts under slutet av hällristningsperioden i Bohuslän. Stigen som leder till denna häll är 100 meter lång.

De flesta ristningar är ifyllda med färg och området är försett med informationsskyltar. Parkeringen ligger i direkt anslutning till ristningarna och den stora Litslebyhällen är tillgänglig med rullstol.

Hitta hit

Hällristningarna ligger 2 kilometer sydväst mot Vitlycke museum. Följ väg 914 söderut från museet, efter 1 kilometer är det skyltat västerut om Litsleby

Litsleby på Google Maps.

Vitmålade hällristningar i förgrunden, solen strålar silar genom gles tallskog.
Den mindre av de två tillgängliggjorda hällarna vid Litsleby. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.